Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

  Meranie

                                                                        / Messen, measurements/

slovensky

nemecky

anglicky

presnosť

die Genauigkeit

accuracy

vymeniteľnosť súčiastok

die Austauschbarkeit

interchangeability

zjednocovanie

das Unifizieren

unification

normalizácia

die Normung

standardization

norma

die Norm

standard

rozmer

das Mass

dimension

menovitý rozmer

das Nennmass

nominal size

skutočný rozmer

das Istmass

actual size

odchýlka rozmeru

die Massabweichung

size deviation

tolerancia rozmeru

die Mass-Streuung

size scatter

rozptylové pole

der Streubereich

range of scatter

histogram rozdelenia početnosti

das Verteilungshistogramm

distribution bar chart

stredná aritmetická hodnota rozmeru

der Mittelwert des Masses

average value of size

stredná kvadratická odchýlka rozmeru

die Standartabweichung

standard deviation

normálne rozdelenie

die Normalverteilung

normal distribution

rovnomerné rozdelenie

gleichmäßige Verteilung

uniform distribution

meranie

das Messen

measurement

merací prístroj

das Messmittel

Measuring equipment

koncová mierka

das Endmass

gauge block

súprava koncových mierok

der Parallelendmasssatz

set of gauge blocks

skladanie koncových mierok

das Anschieben von Endmassen

wringing gauge blocks

sústava koncových mierok

die Endmasskombination

stack of gauge blocks

listové mierky

die Fühlerlehre

feeler gauge

slovensky

nemecky

anglicky

číselníkový odchýlkomer

das Messgerät

indicating gauge

merací hrot

das Messbolzen

sensitive contact

stupnica

die Skale

scale

delenie stupnice

die Skalenteilung

scale graduation

ručička

der Zeiger

pointer

hodnota na stupnici

der Skalenwert

value of the smallest graduation

posuvné meradlo

der Mess-Schieber

vernier calliper

nóniová stupnica

das Nonius

vernier scale

posuvný výškomer

die Höhenschieblehre

vernier height gauge

mikrometer

die Mess-Schraube

micrometer

strmeň

der Bügel

frame

rúrka so stupnicou

die Skalenhülse

barrel

prstenec

die Messtrommel

thimble

číselníkový odchýlkomer

die Messuhr

dial indicator

stojan

der Ständer

stand

optický prístroj

optischer Feinzeiger

optical gauge

dielenský mikroskop

das Werkzeugmikroskop

tool-maker´s microscope

mikroskop

das Mikroskop

microscope

okulár

das Okular

eyepiece

objektív

das Objektiv

objective

šošovka

die Linse

lens

optická os

die optische Achse

optical axis

ohnisko

der Brennpunkt

focus

slovensky

nemecky

anglicky

ohnisková rovina

die Brennebene

focal plane

ohnisková vzdialenosť

die Brennweite

focal distance

skutočný obraz

das Realbild

real image

zdanlivý obraz

virtuelles Bild

virtual image

zväčšenie

die Vergrößerung

magnification

projektor

der Projektor

optical projector

pevná šošovka

fester Kondensor

permanent collimating lens

výmenná šošovka

der Wechselkondensor

change collimating lens

zrkadlo

der Spiegel

reflecting mirror

optický hranol

optisches Prisma

optical prism

premietacia plocha

der Bildschirm

screen

šošovka, kondenzor

der Kondensor

collimating lens

súradnicový merací prístroj

die Koordinatenmessmaschine

coordinate measuring machine

meracia sonda

der Messtaster

measuring probe

vzduchový merací prístroj

pneumatisches Messgerät

pneumatic gauge

kontrolovaná súčiastka

der Prüfling

part to be checked

stabilizátor tlaku

der Druckregler

pressure stabilizer

vstupný kanál

die Vordüse

input nozzle

porovnávací kaliber

der Etalon

gauging plug

vysokotlakový vzduchový merací prístroj

pneumatisches Hochdruckmessgerät

high-pressure pneumatic gauge

plavákový ukazovateľ

der Schwebekörper

float index

elektrický merací prístroj

Elektrischer Grenzkontakt-

- Feinzeiger

electric gauge head

pohyblivý kontakt

beweglicher Kontakt

movable contact

slovensky

nemecky

anglicky

nastaviteľný kontakt

einstellbarer Kontakt

adjustable contact

indukčná meracia hlavica

induktiver Feinzeiger

inductance-type electronic gauge head

indukčná cievka

die Magnetspule

inductance coil

pohyblivá kotva

beweglicher Anker

movable armature

jednotná sústava

gepaarte Teile

mating parts

medzný rozmer

das Grenzmass

limit of size

horný medzný rozmer

das Größtmass

maximum limit of size

dolný medzný rozmer

das Kleinstmass

minimum limit of size

nulová čiara

die Nulllinie

zero (basis) line

horná odchýlka

oberes Abmass

upper deviation

dolná odchýlka

unteres Abmass

lower deviation

tolerancia

die Toleranz

tolerance

tolerančné pole

das Toleranzfeld

tolerance zone

správny rozmer

die Gutseite

maximum material limit

rozdiel rozmerov

Differenz der Gutseiten

allowance

nesprávny rozmer

die Ausschuß-Seite

minimum material limit

základná odchýlka

das Grundabmass

fundamental deviation

jednostranná tolerancia

einseitige Toleranz

unilateral tolerance

obojstranná tolerancia

zweitseitige Toleranz

bilateral tolerance

uloženie

die Passung

fit

presah

das Übermass

interference

hybné uloženie

die Spielpassung

clearance fit

nehybné uloženie

die Presspassung

interference fit

slovensky

nemecky

anglicky

prechodné uloženie

die Übergangspassung

transition fit

sústava jednotnej diery

das System der Einheitsbohrung

basic-hole system

jednotná diera

die Einheitsbohrung

basic hole

sústava jednotného hriadeľa

das Einheitswelle– System

basic-shaft system

jednotný hriadeľ

die Einheitswelle

basic shaft

lícovacia sústava ISO

das ISO-Passystem

ISO system of limits

základná tolerancia ISO

die ISO-Toleranzreihe

international tolerance

tolerančná jednotka

die Toleranzeinheit

tolerance unit

stupeň presnosti

die ISO-Qualität

ISO accuracy degree

reťazová kóta

die Masskette

Dimension chain

uzatváracia kóta

das Schließmass

closing dimension

medzný kaliber

die Grenzlehre

limit gauge

dobrá strana kalibra

die Gutlehre

go-gauge

nepodarková strana kalibra

die Ausschusslehre

not-go-gauge

valčekový kaliber

der Lehrdorn

plug gauge

jednostranný kaliber

einseitige Lehre

single-ended gauge

obojstranný kaliber

doppelseitige Lehre

double-ended gauge

prstencový kaliber

der Lehrring

ring gauge

strmeňový kaliber

die Rachenlehre

snap gauge

závitový kaliber

die Gewindelehre

thread gauge

dielenský kaliber

die Arbeitslehre

work gauge

kontrolný kaliber

die Abnahmelehre

inspection gauge

profilový kaliber

die Profillehre

profile gauge

Zdroj:   Vladimír Švarc a kol., Ilustrovaný strojársky slovník, Vydavateľstvo ALFA, Bratislava 1990

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA