Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

UDALOSTI V NAŠEJ ŠKOLE

27. jún 2024
28. jún 2024 bol posledným dňom  školského vyučovania v školskom roku 2023/2024. Žiaci si vypočuli príhovor riaditeľky Mgr. Kataríny Zelenkovej, z rúk triednych prevzali vysvedčenia a s radosťou ...
27. jún 2024
V rámci predmetu občianska náuka žiaci III.MNP a II.N absolvovali besedu s reprezentantom aliancie ICN Slovakia, ktorý v kategórii classic physique masters získal v Perugii 2023 titul majstra sveta. ...
30. máj 2024
Dňa 25. 5. 2024 sa naša škola druhým rokom úspešne zapojila do projektu Týždeň dobrovoľníctva pod záštitou Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja. Akcie sa zúčastnili zamestnanci školy, ich rodinní ...
23. máj 2024
Stredná odborná škola strojnícka vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v odbore 2381M strojárstvo, v odbore 2411 K mechanik nastavovač, 2433 H obrábač kovov,  2466 H 02 ...
09. máj 2024
Tento školský rok sa žiaci našej školy znova zapojili do zberu elektroodpadu. Uvedomujúc si, že nesprávne nakladanie s elektronickým odpadom má za následok značné straty vzácnych kovov ...
02. máj 2024
Povzbudení prvomájovým oddychom vo štvrtok 2. 5. 2024 žiaci našej školy s nadšením nasmerovali svoje kroky do školskej telocvične, kde sa konalo finále futbalového turnaja Žiackej školskej rady ...
02. máj 2024
S príchodom jarných dní žiaci II. AMO a II. OK dňa 8. 4. 2024 sa zúčastnili jarnej brigády v Penzióne Jesénia v našom meste. Žiaci s pedagógmi vyčistili átrium, odniesli suché ...
02. máj 2024
Žiaci z I. A triedy pod vedením pani majstrovej Jany Morávkovej v rámci výchovy a vzdelávania sa každoročne zapájajú do zbierania a čistenia odpadov v areáli školy, čím ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA