Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.12.2012 si môžete údaje pozrieť na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja (pre zobrazenie klikni na obrázok).

Správa_o_hospodárení_za_rok_2020.pdf

Správa_o_hospodáreni_za_rok_2019.pdf

Správa_o_hospodáreni_za_rok_2018.pdf

Sprava_o_hospodareni_za_rok_2017-1.pdf

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA