Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Mimoškolská činnosť v školskom roku 2022/2023

 

 

Krúžok

Vyučujúci

1

Krúžok environmentálnej výchovy
Zelená škola

p. Marta Pertlová

2

Príprava na súťaže v  CNC programovaní           Ing. Lukáš  Papšo
3 Mladý mechatronik  PhDr. Patrik Tomša

4

Komunikujeme v anglickom jazyku

Ing. Lenka Slezáková

5

Športový Mgr. Ľudovít Guzmický

6

Angličtina v praxi

Mgr. Ivana Janotová

7

Strojár podnikateľ

Ing. Katarína Korčáková

8

Dopravný

Ing. Štefan Cintula

9

Dimenzuj

Ing. Augustína Galušová

10 

Majster Slniečko

Ing. Alena Mikerová

11

Príprava na súťaže zručností p. Jana Morávková

    

Skalica 29. 9. 2022                                                       Mgr. Katarína Zelenková
                                                                                              riaditeľka školy

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA