Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Mimoškolská činnosť v školskom roku 2020/2021

 

 

Krúžok

Vyučujúci

1

Krúžok environmentálnej výchovy

p. Marta Pertlová

2

Logická matematika

Mgr. Jarmila  Kopálová

3

Etika v podnikaní

Mgr. Danka Hnilicová

4

Komunikujeme v anglickom jazyku

Ing. Lenka Slezáková

5

Mladý včelár

p. Jozef Kollár

6

Angličtina v praxi

Mgr. Ivana Janotová

7

Finančná gramotnosť

Ing. Katarína Korčáková

8

Dopravný

Ing. Štefan Cintula

9

Technika

Ing. Augustína Galušová

10 

Majster Slniečko

Ing. Alena Mikerová

11

Príprava na ZENIT

Bc. Anton Jakubec

12

Príprava na súťaže zručností

p. Jana Morávková

13   

Príprava na súťaže v  CNC programovaní          

Bc. Lukáš  Papšo

 

Skalica 11. 9. 2020                                                                       Mgr. Katarína Zelenková
                                                                                                               riaditeľka školy

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA