Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Termíny príjmacieho pohovoru

Návšteva v Energolande

Dňa 16.11.2022 sme sa triedami I.N, II.A, III.A a III.MN zúčastnili exkurzie v najmodernejšom infocentre o energiách Energoland Mochovce. Najskôr...

Návšteva divadelného predstavenia

Po dlhšej nedobrovoľnej divadelnej prestávke sa žiakom II. MN a IV. N triedy spolu s učiteľkami Ing. Lenkou Slezákovou a Ing. Evou Liskovou podarilo...

iBobor v našej škole

Źiaci prvého ročníka tried I.M, I.S a I.A sa zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

  Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica 2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou...

Študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Mechanik mechatronik – mechatronik v oblasti Industry 4.0 v Schaeffler Skalica 2679 K mechanik mechatronik štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou k maturite získaš...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

23. november 2022
Dňa 16.11.2022 sme sa triedami I.N, II.A, III.A a III.MN zúčastnili exkurzie v najmodernejšom infocentre o energiách Energoland Mochovce. Najskôr sme si pozreli 3D film o evolúcii ...
15. november 2022
Po dlhšej nedobrovoľnej divadelnej prestávke sa žiakom II. MN a IV. N triedy spolu s učiteľkami Ing. Lenkou Slezákovou a Ing. Evou Liskovou podarilo opätovne zavítať do divadelnej sály ...
13. november 2022
Źiaci prvého ročníka tried I.M, I.S a I.A sa zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. ...
06. november 2022
Spolupráca našej školy so Zariadením pre seniorov Skalica pokračuje aj v tomto školskom roku. Žiaci II. A triedy – Denis Maderič, Adrián Polák, Adam Pavlovič, Martin Ščitny a Patrik Karpita ...
06. november 2022
Úspešný medzinárodný program EKOškola má svoj počiatok v Kodani v roku 1994. V súčasnej dobe sú do projektu zapojené školy zo 64 krajín. 11.10.2022 sa konala slávnostná ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA