Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Termíny príjmacieho pohovoru

Posledný deň v škole a hurá na prázdniny!

28. jún 2024 bol posledným dňom  školského vyučovania v školskom roku 2023/2024. Žiaci si vypočuli príhovor riaditeľky Mgr. Kataríny Zelenkovej, z rúk...

Beseda s osobným trénerom v oblasti fitnes a kulturistiky

V rámci predmetu občianska náuka žiaci III.MNP a II.N absolvovali besedu s reprezentantom aliancie ICN Slovakia, ktorý v kategórii classic physique...

Skrášlime si spolu školu

Dňa 25. 5. 2024 sa naša škola druhým rokom úspešne zapojila do projektu Týždeň dobrovoľníctva pod záštitou Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja....

2. kolo prijímacích skúšok

Stredná odborná škola strojnícka vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v odbore 2381M strojárstvo, v odbore 2411 K...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

V školskom roku 2024/2025 odbor neotvárame!!!   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

  Mechanik nastavovač - špecialista CNC strojov a liniek v Schaeffler Skalica 2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou...

Študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania

Mechanik mechatronik – mechatronik v oblasti Industry 4.0 v Schaeffler Skalica 2679 K mechanik mechatronik štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou k maturite získaš...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

27. jún 2024
28. jún 2024 bol posledným dňom  školského vyučovania v školskom roku 2023/2024. Žiaci si vypočuli príhovor riaditeľky Mgr. Kataríny Zelenkovej, z rúk triednych prevzali vysvedčenia a s radosťou ...
27. jún 2024
V rámci predmetu občianska náuka žiaci III.MNP a II.N absolvovali besedu s reprezentantom aliancie ICN Slovakia, ktorý v kategórii classic physique masters získal v Perugii 2023 titul majstra sveta. ...
30. máj 2024
Dňa 25. 5. 2024 sa naša škola druhým rokom úspešne zapojila do projektu Týždeň dobrovoľníctva pod záštitou Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja. Akcie sa zúčastnili zamestnanci školy, ich rodinní ...
23. máj 2024
Stredná odborná škola strojnícka vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest v odbore 2381M strojárstvo, v odbore 2411 K mechanik nastavovač, 2433 H obrábač kovov,  2466 H 02 ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA