Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Erasmus+ - deň piaty - narodeninový

 Tak dnes sme aj oslavovali. Po splnení povinností v podniku v Lanškroune aj vo Svitavách sme pripravili prekvapenie pre nášho oslávenca, ktorý bol celkom...

Erasmus+ - deň štvrtý

Dnešný deň sme v podniku, v ktorom vykonávame odborný výcvik, po splnení zadaných úloh aktívne vypĺňali denníky praxe a z toľkého písania a rozmýšľania...

Cezpoľný beh v Holíči - 2. miesto

Dňa 13.10.2021 sa po dlhej prestávke zapríčinenou pandemickou situáciou, uskutočnila športová súťaž, ktorú organizoval portál školský šport.Prebehlo okresné kolo v...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu      Absolvent...

Duálne vzdelávanie

Mechanik nastavovač

2411 K Mechanik nastavovač štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania komplexné poznatky zo...

Mechanik mechatronik

2679 K mechanik mechatronik   štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania širokospektrálne poznatky z elektroniky,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

15. október 2021
 Tak dnes sme aj oslavovali. Po splnení povinností v podniku v Lanškroune aj vo Svitavách sme pripravili prekvapenie pre nášho oslávenca, ktorý bol celkom prekvapený. Jakub Vanek na ...
14. október 2021
Dnešný deň sme v podniku, v ktorom vykonávame odborný výcvik, po splnení zadaných úloh aktívne vypĺňali denníky praxe a z toľkého písania a rozmýšľania sme voľný čas trávili ...
14. október 2021
Dňa 13.10.2021 sa po dlhej prestávke zapríčinenou pandemickou situáciou, uskutočnila športová súťaž, ktorú organizoval portál školský šport.Prebehlo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ...
13. október 2021
Dnes sme sa zamerali na mesto Lanškroun a najmä jeho históriu Lanškrouna. Navštívili sme zámok a múzeum, kde sme sa dozvedeli o histórii mesta, videli sme sklárske výrobky miestnych ...
13. október 2021
                  Dňa 13.10.2021 sa žiaci III.N a II.AOK zúčastnili mentorovania na témy odpad, jeho tvorba a recyklácia. ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA