Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah
SOŠ

STROJNÍCKA SKALICA

Jarné školy

Ako súčasť opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní...

Úspech Benjamína Hajlu na Strojárskej olympiáde 2021

     Do finále Strojárskej olympiády, ktorú každoročne organizuje STU v Bratislave s cieľom podporiť technické vzdelávanie, sa v tomto školskom roku...

Úspech z Olympiády v anglickom jazyku

     Veľká gratulácia patrí Jakubovi Šmidovi zo IV.M, ktorý reprezentoval našu školu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. V dnešnej neľahkej...

Študijné odbory

Strojárstvo

2381 M strojárstvo -absolvent získa maturitné vysvedčenie      Absolvent podľa druhu a zamerania príslušného študijného odboru je kvali­fikovaný odborný...

Programátor OaZSaZ

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (absolvent získa maturitné vysvedčenie i výučný list)      Žiaci poznávajú základy...

Mechanik nastavovač

2411 K mechanik nastavovač-absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list      Príprava v školskom vzdelávacom programe Strojár, v študijnom odbore...

Učebné odbory

Mechanik opravár

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list Rozsah získaných...

Obrábač kovov

2433 H obrábač kovov trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou - absolvent získa výučný list      Absolvent učebného oboru je kva­lifikovaný pracovník,...

Nadstavbové štúdium

Podnikanie v remeslách a službách

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 6403 L podnikanie v remeslách a službách Absolvent...

Strojárstvo - podnikanie a služby

dvojročné ukončené maturitnou skúškou, denná alebo externá forma - absolvent získa maturitné vysvedčenie 2414 L 04 - strojárstvo - podnikanie a...

26. február 2021
Ako súčasť opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní môžu základné a stredné školy počas jarných prázdnin v ...
14. február 2021
     Do finále Strojárskej olympiády, ktorú každoročne organizuje STU v Bratislave s cieľom podporiť technické vzdelávanie, sa v tomto školskom roku úspešne ...
14. február 2021
     Veľká gratulácia patrí Jakubovi Šmidovi zo IV.M, ktorý reprezentoval našu školu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. V dnešnej neľahkej dobe sa ...
22. december 2020
Milí študenti, ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili našej ankety. Víťazom a novým logom školy je Logo č.1.
22. december 2020
Študenti Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici sú v posledných rokov pravidelnými účastníkmi krajského kola súťaže ZENIT, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ...

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA