Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Úspešný medzinárodný program EKOškola má svoj počiatok v Kodani v roku 1994. V súčasnej dobe sú do projektu zapojené školy zo 64 krajín. 11.10.2022 sa konala slávnostná certifikácia v živom vysielaní, ktorého sme boli súčasťou. Za všetky aktivity naša škola bola ocenená zelenou vlajkou a medzinárodným certifikátom „ZELENÁ ŠKOLA“. Certifikát bol udelený v prioritnej téme „ODPAD“. V balíčku žiaci našli fantastické medovníky, drevené odznaky. Jedno veľké „ĎAKUJEM“ patrí všetkým naším zúčastnením žiakom, ktorí sa podieľali na získaní tohto ocenenia. Škola získala certifikát za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „ 7 krokov“ a environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Tento program pokračuje ďalej a pred nami sú nové výzvy.

Marta Pertlová – koordinátor environmentálnej výchovy

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA