Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Jednou z priorít koncepcie rozvoja Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici, ktorú som si ako riaditeľka školy stanovila,   bolo umožniť žiakom našej školy rozvíjať, zdokonaľovať a podporovať ich vedomosti a zručnosti aj v rámci európskeho trhu práce. Mojím cieľom bolo pridať sa k moderným európskym odborným školám v programe Erasmus.

Presne pred rokom bol zostavený tím učiteliek  školy, ktorého cieľom bolo získanie akreditácie na mobility v rámci programu Erasmus pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov. V marci 2021 sme akreditáciu získali a začali konkretizovať plány – oslovili sme pani Pavlu Holubářovú, HR špecialistku podniku  Schaeffler Production  CZ s. r. o. v Lanškroune v Českej repubilke a vďaka jej veľmi ústretovému a profesionálnemu prístupu, ktorý nás milo prekvapil,  sa nám dnes v nedeľu 10. októbra 2021 podarilo „nastúpiť do vlaku“  s názvom Erasmus+.  

Zmluvu o poskytnutí grantu na projekt sme podpísali v septembri 2021  so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu -  Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a náš akreditovaný projekt: 2021-1-SK01-KA121-VET-000007598 získal grant v celkovej hodnote  64 270 EUR.

Cieľom projektu je rozvíjať odborné zručnosti žiakov a pedagógov, posilniť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom mobility žiakov a zamestnancov a hlavne podporiť žiakov v ich osobnostnom rozvoji – nielen na poli odbornej, ale aj hodnotovej orientácie.

Skalické zvony oznamovali pravé poludnie a 10 žiakov našej školy spolu s Ing. Lenkou Slezákovou a Ing. Katarínou Korčákovou nasadalo do vlaku smer Lanškroun. Sú to prvé lastovičky našej školy v programe Erasmus+, čaká nás ešte veľa práce, plánovania, zážitkov a skúseností.  

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA