Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Stav našej Zeme, ako domova nás všetkých, nie je ľahostajný ani  žiakom Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici.

V spolupráci s mestom sme sa zapojili do Jarného čistenia mesta. Spolu s majsterkou odbornej výchovy pani Martou Pertlovou sa žiaci II. ročníka / Samuel Kos, David Valúšek, Boris Gazárek, Miroslav Surový, Andrej Pagáč / a  III. ročníka / Adam Veselý, Vladimír Krňa, Tomáš Regásek, Matej Šimek, Enrico Slinták, Ondřej Kolmačka, Matiaš Klena/ na základe vlastnej iniciatívy podieľali na čistení mesta Skalica.

Je nutné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. V súčasnej dobe musíme sa venovať životnému prostrediu a chrániť jej poklady pre budúce generácie a ostatných tvorov na Zemi.

Chráňme si  spoločné prostredie, v ktorom žijeme a Jarné čistenie mesta bude mať kladný vplyv na občanov mesta.

 dz.jpg
 dz2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA