Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

     ocenenieDo finále Strojárskej olympiády, ktorú každoročne organizuje STU v Bratislave s cieľom podporiť technické vzdelávanie, sa v tomto školskom roku úspešne prebojovali traja študenti našej školy. Benjamín Hajla, žiak IV. N triedy odboru mechanik nastavovač,  obhajoval finálnu prácu s názvom Mesto budúcnosti v komisii, ktorej garantom bol  Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky.

     Richard Petrov a Jakub Šmida, obaja žiaci IV. M triedy odboru mechanik mechatronik, obhajovali svoj projekt Užívateľské rozhranie pre ovládanie chytrého domu v komisii, ktorej garantom bol Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky.

     Obhajoby boli verejné prostredníctvom online spojenia a žiaci tak mohli sledovať súperov – žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Členovia komisií ocenili snahu, zápal pre techniku a inovácie a silné komunikačné a prezentačná schopnosti stredoškolákov a pri vyhlasovaní víťazov nás potešilo tvrdo vybojované tretie miesto Benjamína Hajlu.

Veríme, že naši maturanti svoje skúsenosti zo Strojárskej olympiády zúročia v štúdiu na STU Bratislava, kam si svojimi projektami pootvorili dvere k získavaniu nových vedomostí.

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA