Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Prijímacia skúška pre študijné odbory 2414 L 04 strojárstvo-podnikanie a služby a 6403 L podnikanie v remeslách a službách sa uskutoční 24. júna 2021 o 8,00 hodine v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej Skalica. Prijímacia skúška bude z predmetom matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Na základe usmernenia ministerstva školstva sa uchádzač pri vstupe do školy nemusí preukazovať testom.

nadstavba.png

 

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA