Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Rada školy pri SOŠ strojníckej Skalica 

1. Mgr. Stanislav Pravda   - delegovaný za zriaďovateľa, TTSK
2. Ing. Elena Kolínková   – delegovaný zástupca za zamestnávateľa, SOPK
3. Ing. Jozef Hazlinger     - poslanec TTSK, delegovaný za zriaďovateľa
4. PhDr. Zdenko Čambal  - poslanec TTSK, delegovaný za zriaďovateľa
5. Monika  Mihálová         - zástupca nepedagogických zamestnancov
6. Bc. Lukáš Papšo           - zástupca pedagogických zamestnancov                                                                       
7. Ing. Štefan Cintula     - predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov
8. Mgr. Božena Kolcúnová - zástupca rodičov
9. Bc. Soňa Kosová            - zástupca rodičov
10. Sabína Volečková         - zástupca žiakov

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA