Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici sa pod vedením majsterky odbornej výchovy pani Marty Pertlovej s vervou pustila plniť ciele a náplň programu Zelená školy, ktorého hlavnou témou je odpad.  Hlavným cieľom je nebáť sa zmeny, ktorá povedie k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole, ale i spoločnosti.

Žiaci našej školy II. N a II. A triedy – Samuel Kos, Miroslav Surový, Boris Gazárek, David Valúšek,  Katarína Turečková a Jakub Gernát sú súčasťou pracovného tímu, neboja sa výzvy a priložiť ruky k dielu.

Prostredníctvom aktivít, ktoré pre nich pani Marta Pertlová zorganizovala, sa žiaci zaujímavým spôsobom dozvedeli, že  nemusia vyhadzovať nepotrebné veci, stačí ich recyklovať a s dobrým nápadom zmeniť na nové. Žiaci  zrenovovali  staré palety,  obrúsili, natreli prírodným moridlom a finálny produkt skrášľuje školský dvor.

Všetkým menovaným žiakom a pani Marte Pertlovej patrí vďaka za dobrý nápad, aktívne plnenie cieľov Zelenej školy a za čas, ktorý si pre dobrú vec našli. Poďakovanie patrí aj Bc. Lukášovi Papšovi, ktorý vyrobené kvetináče sponzorsky naplnil krásnymi kvetmi.

zs03.jpgzs02.jpg

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA