Hľadať - Kategórie
Hľadať - Obsah

Záujemcom o štúdium na našej škole oznamujeme, že prijímacie skúšky pre študijné odbory 2381M strojárstvo, 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik a 2411 K mechanik nastavovač sa uskutočnia
v termínoch
:

   1. termín - 3. máj 2021

   2. termín - 10. máj 2021

Prijímacia skúška sa uskutoční o 8,00 hodine v priestoroch školy z predmetom matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Na základe usmernenia ministerstva školstva sa uchádzač pri vstupe do školy nemusí preukazovať testom.

.ps.jpg

Stredná odborná škola strojnícka
Ul. pplk. Pľjušťa 2, 909 01 Skalica

034/6645274 škola - sekretariát
034/6644979 školské dielne
034/6645362 vrátnica

DUÁLNE VZDELÁVANIE

TU NÁS NÁJDETE

© 2021 SOŠ STROJNÍCKA SKALICA